Laatste nieuwsDe Meerwaarde 2e keer excellent!   17-01-2019

In februari 2018 heeft onze school zich voor de tweede keer aangemeld als kandidaat voor het predicaat excellente school. Om het predicaat te kunnen behalen, moesten wij 3 onderdelen doorlopen.
  1. Schriftelijke aanmelding met daarin een beschrijving van de kwaliteit van het onderwijsvan de school en het excellentieprofiel.
  2. Een dialoog met twee juryleden over het excellentieprofiel en de kwaliteit van het onderwijs.
  3. Schoolbezoek door twee juryleden, waarbij leerlingen, ouders, team, directie en externe deskundigen bevraagd zijn over de kwaliteit van het onderwijs en het excellentieprofiel.
Donderdag 17 januari hebben we te horen gekregen dat onze school voor de tweede keer het predicaat excellente school heeft behaald.
 
Op de website van excellente scholen wordt een excellente school als volgt omschreven:
Een excellente school is in de basis een goede school met bijzondere kwaliteiten en die uitblinkt in een specifiek excellentieprofiel.
Het gebied waarop wij excelleren is het uitdragen van onze waarden aardig, netjes en rustig.
“Een mooie wereld maak je samen”.
Wij zien het predicaat niet alleen als een vorm van erkenning en waardering voor onze
prestaties, maar ook als een uitdaging om ons onderwijs voortdurend tegen het licht te
houden en verder te ontwikkelen.
 
Maandag 21januari zal het predicaat officieel uitgereikt worden en zullen wij met alle kinderen het glas heffen op het behalen van dit predicaat.
 
Top