Samen werken aan de ontwikkeling van kinderen

Goed contact tussen ouders en school vinden wij van groot belang. Betrokken ouders zijn hard nodig voor de optimale ontwikkeling van het kind. Waar mogelijk laten wij ouders meedenken over en participeren in de dagelijkse gang van zaken op school. In de communicatie met ouders staat openheid centraal.

Contactmomenten

U wilt goed op de hoogte blijven van de ontwikkeling en resultaten van u kind. Daarom organiseren wij bij uitgifte van de rapporten een oudergesprek. Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieavond, waarin de leerkracht vertelt wat u en uw kind(eren) in dat jaar kunnen verwachten. U kunt op deze avond ook de lesmethodes bekijken. Tussendoor houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen in de school via onze weekbrief. Heeft u tussendoor een vraag over school of uw kind(eren)? Spreek dan gerust de leerkracht even aan. Hij/zij zal zelf aangeven of de vraag direct beantwoord kan worden of dat een aparte afspraak misschien beter is.

Ouderhulp

Natuurlijk zijn de ouders vertegenwoordigd in de OR en MR. Maar ook de hulp van andere ouders kunnen wij goed gebruiken, bijvoorbeeld bij onze creamiddagen, verkeersprojecten, de sportdag, etc. In de weekbrief wordt aangegeven wanneer u kunt helpen en om welke activiteit het gaat. We stellen uw hulp zeer op prijs!