Excellente school                               

In januari 2016 heeft onze school het predicaat Excellente School behaald.
Onze school onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Dit houdt in dat er binnen onze school zeer goed onderwijs gegeven wordt en dat er bijzonder veel aandacht besteed wordt aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Ons onderwijs is op alle punten van het inspectiekader als goed beoordeeld.

De waarden aardig, netjes, rustig nemen een belangrijke plaats in binnen onze school. In alle groepen zijn door de leerlingen positieve regels opgesteld die horen bij de waarden aardig, netjes, rustig. Wekelijks wordt er in iedere groep een klassenvergadering gehouden en vanaf groep 5 t/m 8 wordt er ook gewerkt met een mededelingenbord. Door het werken met deze waarden en onze preventieve groepsplannen gedrag ligt het percentage pesten ver onder het landelijk gemiddelde.
Jaarlijks worden leerlingen bevraagd op hun veiligheidsbeleving. Deze veiligheidsbeleving ligt ver boven het landelijk gemiddelde.

Om deze waarden verder uit te dragen naar de maatschappij informeren wij ouders wekelijks via de nieuwsbrief/website en we betrekken verenigingen binnen Strijen bij deze waarden, zodat leerlingen voortdurend in contact komen met deze waarden. Regelmatig wordt onze school bezocht door derden die van de aanpak van onze school willen leren.


De Inspectie van het Onderwijs is eindverantwoordelijk voor het toekennen van dit predicaat. U vindt ons rapport via de volgende link:
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/excellente-scholen/2015-po/juryrapport-2015-11gh-0-de-meerwaarde-strijen-basisonderwijs.pdf