Excellente school                              

In januari 2016 heeft onze school voor de eerste keer het predicaat Excellente School behaald.
Onze school onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Dit houdt in dat er binnen onze school zeer goed onderwijs gegeven wordt en dat er bijzonder veel aandacht besteed wordt aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Ons onderwijs is op alle punten van het inspectiekader als goed beoordeeld.

De waarden aardig, netjes, rustig nemen een belangrijke plaats in binnen onze school. In alle groepen zijn door de leerlingen positieve regels opgesteld die horen bij de waarden aardig, netjes, rustig. Wekelijks wordt er in iedere groep een klassenvergadering gehouden en vanaf groep 5 t/m 8 wordt er ook gewerkt met een mededelingenbord. Door het werken met deze waarden en onze preventieve groepsplannen gedrag ligt het percentage pesten ver onder het landelijk gemiddelde.
Jaarlijks worden leerlingen bevraagd op hun veiligheidsbeleving. Deze veiligheidsbeleving ligt ver boven het landelijk gemiddelde.

Om deze waarden verder uit te dragen naar de maatschappij informeren wij ouders wekelijks via de nieuwsbrief/website en we betrekken verenigingen binnen Strijen bij deze waarden, zodat leerlingen voortdurend in contact komen met deze waarden. Regelmatig wordt onze school bezocht door derden die van de aanpak van onze school willen leren.


De Inspectie van het Onderwijs is eindverantwoordelijk voor het toekennen van dit predicaat. U kunt het rapport hier nalezen: Juryrapport Excellente Scholen 2015 obs de Meerwaarde


In februari 2018 heeft onze school zich voor de tweede keer aangemeld als kandidaat voor het predicaat excellente school en op donderdag 17 januari hebben we te horen gekregen dat onze school wederom het predicaat excellente school heeft behaald.
 
Op de website van excellente scholen wordt een excellente school als volgt omschreven:
Een excellente school is in de basis een goede school met bijzondere kwaliteiten en die uitblinkt in een specifiek excellentieprofiel.
Het gebied waarop wij excelleren is het uitdragen van onze waarden aardig, netjes en rustig.
“Een mooie wereld maak je samen”.
Wij zien het predicaat niet alleen als een vorm van erkenning en waardering voor onze
prestaties, maar ook als een uitdaging om ons onderwijs voortdurend tegen het licht te
houden en verder te ontwikkelen.
 

U kunt het rapport hier nalezen: Juryrapport Excellente Scholen 2018 obs De Meerwaarde

 

3x excellent

In het schooljaar 2021-2022 heeft de Meerwaarde voor de derde achtereenvolgende maal het predicaat excellente school ontvangen. U kunt het rapport hier nalezen: Juryrapport Excellente Scholen 2022-2025 obs De Meerwaarde