Onmisbaar!

De ouderraad van onze school heeft zijn Meerwaarde al meer dan eens bewezen! Ze zijn voor ons onmisbaar bij het goed laten verlopen van buitenschoolse activiteiten en vieringen. De Ouderraad bestaat uit uitsluitend ouders. Zij vergaderen regelmatig.  De ouderraad bevordert dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten.

In september is de jaarlijkse algemene vergadering van de ouderraad. Elke ouder/verzorger kan zich kandidaat stellen voor een plaats in de ouderraad.

Bankrekeningnr. ouderraad: NL53RABO03618.15.212
U kunt onze ouderraad bereiken via: or@obsdemeerwaarde.nl


Samenstelling Ouderraad 

De huidige Ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 

Wendy de Man
voorzitter


Susan Lugtenburg


Lisanne IJsselstijn
secretaris

 


Renate Buitendijk


Cora van Dam
penningmeester


Lisette Valk
Evelien van Kranenburg


 


Fannie Vermaas


Chantal Mulder