Onmisbaar!

De ouderraad van onze school heeft zijn Meerwaarde al meer dan eens bewezen! Ze zijn voor ons onmisbaar bij het goed laten verlopen van buitenschoolse activiteiten en vieringen. De Ouderraad bestaat uit uitsluitend ouders. Zij vergaderen regelmatig.  De ouderraad bevordert dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten.

In september is de jaarlijkse algemene vergadering van de ouderraad. Elke ouder/verzorger kan zich kandidaat stellen voor een plaats in de ouderraad.

Bankrekeningnr. ouderraad: NL53RABO03618.15.212
U kunt onze ouderraad bereiken via: o.meerwaarde@dehoekscheschool.nl


Samenstelling Ouderraad 

De huidige Ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 

Evelien van Kranenburg
voorzitter


Nicole van Rees


Nathalie Hoogvliet
secretarisPeggy van Hulst


Cilia de Pijper
penningmeesterTalitha Reedijk


Manon Molendijk Heleen Boer
 


Serana vd Burgt 


Esmee Dalm


Sanne Berkhof