Medezeggenschapraad

De Medezeggenschapraad van onze school bestaat uit 6 leden; 3 vertegenwoordigers van de oudergeleding en 3 vertegenwoordigers van de teamgeleding. Als ouder kunt u zich verkiesbaar stellen voor de MR. De verkiezingen voor de MR vinden plaats aan het eind van elk schooljaar. De MR wordt betrokken bij het beleid van de school zelf en het beleid van het bestuur ten aanzien van de school.

De MR leden

Oudergeleding:


Caroline Geerts

Jochem Mol

Birgit Sprenger 

Teamgeleding: Sylvia Falken (voorzitter), Marlon Stolk (secretaris), Ingrid Bok

Contact

U kunt onze MR bereiken per e-mail op: m.meerwaarde@dehoekscheschool.nl