Medezeggenschapraad

De Medezeggenschapraad van onze school bestaat uit 6 leden; 3 vertegenwoordigers van de oudergeleding en 3 vertegenwoordigers van de teamgeleding. Als ouder kunt u zich verkiesbaar stellen voor de MR. De verkiezingen voor de MR vinden plaats aan het eind van elk schooljaar. De MR wordt betrokken bij het beleid van de school zelf en het beleid van het bestuur ten aanzien van de school.

De MR leden

Oudergeleding:


Esther Drijver, voorzitter

Gebko Hahn

Gerben Mulder

Teamgeleding: Sylvia Falken (secretaris), Karin van Alphen, Diane Broersma

Contact

U kunt onze MR bereiken per e-mail op: mr@obsdemeerwaarde.nl