Links

Hier staat een verzameling links, speciaal voor ouders. Voor kinderen staan er links onder het tabblad Groepen op deze website.

Stichting Acis openbaar onderwijs
Stichting Acis openbaar primair onderwijs bestaat sinds 1 januari 2004, toen de gemeenten in de Hoeksche Waard hun bestuurlijke taken voor het openbaar basisonderwijs aan de stichting overdroegen. De stichting openbaar voortgezet onderwijs bestaat sinds 1 januari 2011, toen de gemeente Oud-Beijerland de bestuurlijke taken voor het Actief College en Hoeksch Lyceum overdroeg. Acis openbaar onderwijs is een collectief bestaande uit beide stichtingen. 
Sinds augustus 2019 is de naam van de stichting gewijzigd in De Hoeksche School. 


Passend Onderwijs
Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard heeft de taak de Wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 is ingegaan, uit te voeren.

Hoeksch Lyceum

Voor mavo, havo, atheneum en gymnasium met international business college en Cambridge Engels.

Actief college
Voor vmbo, basis, kader en gemengd theoretische leerweg met lwoo en leer-/werktraject in de sectoren: Techniek breed, Zorg & Welzijn, Economie en ondernemen.

Kibeo, Kibeo Hoeksche Waard Oost
Binnen onze school bevindt zich Kibeo. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang. Meer informatie vindt u op de website van Kibeo Hoeksche Waard Oost.

Spelenderwijs, Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard
Binnen onze school bevindt zich peuterspeelzaal Olleke Bolleke. Meer informatie vindt u op de website van Spelenderwijs.

SKOC-kinderopvang De Hoeksche  School, locatie Strijen, kdv Hummelwaard
Binnen onze school bevindt zich KDV Hummelwaard. Meer informatie vindt u op de website van SKOC De Hoeksche School.

De onderwijsinspectie
De inspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld) 
Het AMHK is er voor iedereen die met zorgen en vragen over kindermishandeling of huiselijk geweld rondloopt.
De naam van deze Advies en Meldpunten is Veilig Thuis.  

School op Seef
SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

 

Digitaal ouderlijk toezicht 

Digitaal ouderlijk toezicht maakt de online veiligheid van kinderen een stuk gemakkelijker. Hier kunt u alles lezen over zaken die bij het ouderlijk toezicht komen kijken. Zo komen o.a. zaken als filteren van content, tijdslimieten en social media aan bod.