KDV Hummelwaard biedt kleinschalige opvang, er worden maximaal 13 kinderen opgevangen van 0 tot 4 jaar. Er is een samenwerking met de peuterspeelzaal en de school, die in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn.
KDV Hummelwaard is VE gecertificeerd en we werken met het voor-en vroegschoolse ontwikkelingsprogramma Uk & PUK

Contactgegevens:

Telefoon: 06 – 1970 73 73

Emailadres: hummelwaard@ko-dehoekscheschool.nl

Meer informatie of inschrijven: Hoeksche School Kinderopvang