Waarom een plusgroep?  

De methodes die op basisscholen gebruikt worden, zijn gericht op het niveau van de middengroep.
Met kinderen die een niveau hebben dat aan de linkerkant van de grafiek staat wordt gewerkt om hun niveau te verbeteren.
 
Maar ook de kinderen die een niveau hebben dat aan de rechterkant van de grafiek staat, moeten aangesproken worden op hun intelligentie.
De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen begeleiding van hun eigen leerkracht binnen de eigen groep. Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 wordt het werken verdiept en uitgebreid met de Pittige Plus Torens. Wekelijks worden geselecteerde leerlingen uit groep 5 t/m 8 twee uur per week buiten de groep door de plusgroepleerkracht begeleid op het taakgericht en zelfstandig werken. Indien leerlingen blijk geven van een taakgerichte werkhouding zal gestart worden met de Pittige Plus Torens.

Doelgroep
Deze groep is bedoeld voor:

Meerbegaafde leerlingen :Deze leerlingen hebben een intelligentie die rond de 130 ligt. Gemeten met een IQ test. Het hoeft niet te betekenen dat deze kinderen op de vakken zoals rekenen, taal, begrijpend lezen of spelling gedurende 3 momenten een A of A+ score laten zien, aangezien deze kinderen ook onder kunnen presteren.
 
Begaafde leerlingen: Deze leerlingen laten een A of A+ score zien bij vakken zoals rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling gedurende 3 meet momenten. De kleutertoetsen ordenen en taal voor kleuters worden hierbij ook meegenomen.  (bv E3,M4,E4)
 

Deze leerlingen hebben veelal de volgende kenmerken:
Ze hebben weinig behoefte aan instructie, herhaling en extra oefening.
Daarnaast hebben deze leerlingen juist veel behoefte aan leerstof die een beroep doet op hun creativiteit, een hoog abstractie niveau heeft, een hoge mate van complexiteit bezit, een onderzoekende houding stimuleert en die een beroep doet op hun zelfstandigheid.


Doel van de plusgroep
Twee keer per week komen de geselecteerde kinderen uit de groepen 5 t/m 8 naar de plus groep .De kinderen krijgen extra begeleiding bij hun werk:
 
-     Gesprekken over (meer) begaafd zijn, welke voor/ na delen zitten hier aan. Waar lopen de kinderen tegenaan?
-     Extra ondersteuning op taakgerichtheid en zelfstandig werken met de mappen van compacten en verrijken.
-     Controle van de mappen en het bespreken van het werk van de leerlingen.
-     Bespreken van observaties door de plusgroepleerkracht tijdens het zelfstandig werken met de mappen.
-     Kinderen leren werken met de Pittige Plus Torens.
-   Eigen creativiteit is waardevol
 
Wat leert de leerling?
-   Ideeën omzetten tot concrete producten
-   Plannen van eigen activiteiten
-   Verantwoordelijkheid nemen over het proces, voortgang en eindproduct
-   Zelfstandig werken en samenwerken
-   Doorzetten
-   Het eigen idee/eindproduct presenteren
-   Zelfreflectie