Happy kids op De Meerwaarde
slider placeholder
Op obs De Meerwaarde in Strijen werken we vanuit een bijzondere pedagogische lijn. Dit wordt “The leader in me” genoemd en past bij het werken vanuit onze waarden aardig-netjes-rustig.
“The leader in me” helpt kinderen zelfstandiger te worden, initiatief te nemen, te plannen, doelen te stellen, huiswerk te doen, rekening te houden met anderen, verschillen te waarderen en een evenwichtig leven te leiden.
Om dit visueel te maken werken we in de hele school met hetzelfde symbool: de boom van de 7 gewoonten
Bij de wortels van de boom begint het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan over jezelf. Je leert je eigen verantwoordelijkheid te nemen.
De stam staat symbool voor hoe je bent in relaties met anderen, voor samen leven en samen werken. Gewoonten 4,5 en 6 gaan hierover.
De kinderen leren win-win te denken, eerst begrijpen en dan begrepen worden en de samenwerking te zoeken.
De kruin van de boom is gewoonte 7 en dat wil zeggen, zorg goed voor jezelf.
Door op onze school te werken met de 7 gewoonten, leren we eerst te werken aan onszelf. De lessen leiden op tot zelfsturing, samenwerken met anderen en het leren nemen van verantwoordelijkheid.
De leerkrachten spreken een herkenbare, gemeenschappelijke taal die door de leerlingen begrepen wordt. Er wordt geleerd vanuit de praktijk.
Dit zorgt ervoor dat de leerlingen maximaal oefenen met persoonlijk leiderschap.
De kunstenaar Steve Nijbroek heeft speciaal voor De Meerwaarde de boom van de 7 gewoonten geschilderd.
Wij zijn er enorm trots op om dit kunstwerk, dat zo mooi symboliseert waar wij voor staan, op onze muur te hebben in de hal van onze school.