Hoeksche School Info

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs geven gezamenlijk drie keer per jaar een informatiebulletin uit onder de titel Hoeksche School Info (v/h Acis Actueel). Het blad wordt uitgereikt aan alle leerlingen en medewerkers van openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en aan de stakeholders van de stichtingen Acis en Ovo HW.

Schooljaar 2021-2022

Hoeksche School Actueel februari 2022
Hoeksche School Info november 2021

Schooljaar 2020-2021

Hoeksche School Actueel mei 2021
Hoeksche School Info februari 2021
Hoeksche School Info november 2020

 

Schooljaar 2019-2020

Hoeksche School Info februari 2020
Hoeksche School Info november 2019


Schooljaar 2018-2019

Acis Actueel april 2019
Acis Actueel januari 2019
Acis Actueel oktober 2018


Schooljaar 2017-2018

Acis Actueel april 2018
Acis Actueel januari 2018
Acis Actueel oktober 2017
 

Schooljaar 2016-2017

Acis Actueel april 2017
Acis Actueel januari 2017
Acis Actueel november 2016


Schooljaar 2015-2016

Acis Actueel maart 2016
Acis Actueel januari 2016
Acis actueel oktober 2015


Schooljaar 2014-2015

Acis actueel januari 2015
Acis actueel oktober 2014

Schooljaar 2013-2014

Acis actueel maart 2014
Acis actueel januari 2014
Acis actueel oktober 2013